Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-03-19
1 CHF3.6009w dół-0.0019
1 EUR4.2176do góry+0.0014
1 GBP4.7982do góry+0.0204
1 USD3.4341do góry+0.0127

Nawigacja

Treść strony

Kredyt konsumencki gotówkowy "ZIMA 2018"

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania.

- oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 5,49 % w stosunku rocznym
- minimalna kwota kredytu 500,00 zł, maksymalna 30.000,00 zł
- okres kredytowania do 60 miesięcy
- 3,00% prowizji od udzielonego kredytu
- opłata za wniosek 50,00 zł
- oferta ważna do 31 marca 2018 roku.

Informacja zawarta na reprezentatywnym przykładzie:
całkowita kwota kredytu 13.500,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, miesięczne malejące raty kapitałowo-odsetkowe, roczne oprocentowanie nominalne 5,49 %, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 1.510,51 zł, opłata za wniosek 50,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 405,00 zł, koszt zabezpieczenia 0,00 zł (w przypadku zabezpieczenia w formie ubezpieczenia koszt wynosi 408,00 zł). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,414513 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: bez ubezpieczenia 15.465,51 zł, z ubezpieczeniem 15.873,51 zł.

 

Harmonogram spłat rat dla reprezentatywnego przykładu (poniżej):

 

Nr raty

Rata kapitałowo- odsetkowa

Nr raty

Rata kapitałowo- odsetkowa

Nr raty

Rata kapitałowo- odsetkowa

Nr raty

Rata kapitałowo- odsetkowa

1

342,17 zł

13

328,46 zł

25

312,72 zł

37

296,99 zł

2

336,92 zł

14

322,71 zł

26

309,47 zł

38

294,28 zł

3

341,57 zł

15

325,84 zł

27

310,10 zł

39

294,36 zł

4

338,36 zł

16

323,13 zł

28

307,90 zł

40

292,67 zł

5

338,95 zł

17

323,21 zł

29

307,48 zł

41

291,74 zł

6

335,82 zł

18

320,59 zł

30

305,36 zł

42

290,13 zł

7

336,33 zł

19

320,59 zł

31

304,86 zł

43

289,12 zł

8

335,02 zł

20

319,28 zł

32

303,54 zł

44

287,81 zł

9

332,01 zł

21

316,78 zł

33

301,56 zł

45

286,33 zł

10

332,39 zł

22

316,66 zł

34

300,92 zł

46

285,18 zł

11

329,48 zł

23

314,25 zł

35

299,02 zł

47

283,79 zł

12

329,77 zł

24

314,03 zł

36

298,30 zł

48

282,56 zł

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 2.01.2018 r.

 

Kredyt z dotacją NFOŚiGW na kolektory słoneczne

         Korzyści dla klientów :

• Dotacja w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji
• Okres kredytowania  do 5 lat
• Inwestycja może być finansowana przez Bank nawet w 100%
• Krótki okres oczekiwania na dotacje z NFOŚiGW
• Możliwość wyboru instalacji solarnych wśród wielu producentów
• Karencja w spłacie do 6 miesięcy
• Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez prowizji

 

         Parametry:

• Waluta kredytu : PLN
• Minimalna kwota kredytu : minimum 5.000,00 zł ,
• Maksymalna kwota kredytu : zależy od zdolności kredytowej klienta oraz warunków wynikających z programu NFOŚiGW
• Okres kredytowania : maksymalnie 5 lat
• Karencja w spłacie do 6 miesięcy
• Oprocentowanie kredytu : 7,60% w stosunku rocznym ( stałe)

 

Opłaty i prowizje
Zgodnie z „ Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Gąbinie” dostępną w placówkach Banku

Informacja zawarta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 13.400,00zł, okres kredytowania 25 miesięcy, miesięczna rata malejąca kredytu 619,70zł, roczne oprocentowanie nominalne 7,60%, kwota odsetek 1.104,36zł, opłata za wniosek 20,00zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,85%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.993,36zł

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.04.2013r.

Kredyt konsumencki gotówkowy

 • Kwota kredytu nie może być niższa niż 500,00 zł i wyższa niż 255.550,00zł
 • Okres kredytowania do 5 lat
 • Kredyt wypłacany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę)
 • Spłata kredytu w ratach malejących  w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych (odsetki płatne miesięcznie, kwartalnie)

Opłaty i Prowizje
Zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w banku Spółdzielczym w Gąbinie" dostępną w placówkach Banku.

Informacja zawata na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 8.500,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, miesęczna rata malejąca kredytu 289,18zł, roczne oprocentowanie nominalne 7,59%, kwota odsetek 996,52 zł, opłata za  wniosek 50,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,00% całkowitej kwoty krdytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,656010%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitgo kosztu kredytu wynosi 9.801,52zł.

 

Ostateczne warunki redytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. powyższa kalkulacja została sporządzoa na dzień 17.06.2014r.

Kredyt konsumencki w Unikoncie

Kredyt dla posiadaczy  Unikonta w BS Gąbin na sfinansowanie nieudokumentowanych celów w formie linii odnawialnej na okres 60 miesięcy, do wysokości 6-cio miesięcznych stałych wpływów na rachunek. Niezależnie od wysokości wpływów kwota kredytu nie może być niższa niż  500,00  zł  i  nie  wyższa  niż  255.550,00 zł.

Kredyt mieszkaniowy

Udzielany osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych na :

 • zakup domu jednorodzinnego,
 • lokalu mieszkalnego,
 • budowę budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • remont , modernizację bądź przebudowę lub rozbudowę domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
 • zakup działki budowlanej,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji.

Wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy dokonanej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 25 lat.

Pożyczka hipoteczna

Przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają urządzoną księgę wieczystą.

Minimalna kwota pożyczki   20.000,00 zł, maksymalna 500.000,00 zł i jednocześnie nie może przekraczać 80% aktualnej rynkowej   wartości  nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę lub 70% wartości ubezpieczenia budynków wg polisy ubezpieczeniowej.

Maksymalny okres spłaty pożyczki 25 lat. 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony jest na spłatę niewymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy wobec innych banków z tytułu umów kredytów lub pożyczek niezwiązanych z prowadzoną przez Kredytobiorcę działalnością gospodarczą lub cel konsumpcyjny w wysokości nie większej niż 30% kwoty przeznaczonej na spłatę niewymagalnych zobowiązań .

Wysokość kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy dokonanej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku , nie mniej jednak niż 20.000,00 zł  i nie więcej niż 80% wartości nieruchomości  stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Okres spłaty nie może przekraczać 20 lat.

 

 

PO SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  KREDYTÓW ZAPRASZAMY  DO  PLACÓWEK  NASZEGO  BANKU

?>

Rotator

 • BFG
 • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.